Anne-Mie Havermanskunsthistorica

Funerair Erfgoed met QR-code en NFC-tag

Om ook buiten gelegenheden als de Week van de Begraafplaatsen of Open Monumentendag het publiek te informeren over het lokale funerair erfgoed kan het funerair erfgoed op een digitale manier worden ontsloten. Via een QR-code kan een bezoeker met zijn smartphone informatie opvragen over het kerkhof en over individuele graftekens. Op een infopaneel aan de toegang staat dan de QR-code, eventueel met een tekst met introductie over de site. Dezelfde info wordt ook geleverd met een NFC tag. Ook via de computer thuis kan deze info bekeken worden.

 

Bij een aantal welgekozen graftekens wordt informatie verstrekt, mondjesmaat, zodat op het einde van het bezoek er een beeld is geschetst van de eigenheid van de begraafplaats, de graftekens en de personen die hier worden herdacht. Dit werd ook uitgewerkt voor het kerkhof van Gijverinkhove: http://ibeaken.mobi/ibeakens/18301803/view? code=18301803&language=nld

en Alveringem:

http://ibeaken.mobi/ibeakens/18624141/view?code=18624141&language=nld

en Wolfsdonk:

http://ibeaken.mobi/wolfd001

 

Voor kerkhoven heeft ibeaken een bijzondere regeling voorzien. In plaats van te werken met een abonnement wordt hiervoor een éénmalige betaling gevraagd. In de prijs zitten zowel de iBeakens (ieder met mogelijkheid tot 3 afbeeldingen, geluid of video) als de levering van een bordje met tekst (50 woorden), 1 foto, logo gemeente, adres toerisme, lay-out standaard. Prijs voor ibeakens en bordje A4 : 250€+BTW, A3 : 350€+BTW. Dan moet er nog informatie ingevoerd worden, indien gekoppeld aan onderzoek kan de verzamelde info vlot worden geregistreerd.

Copyright © 26/10/2016 info@annemiehavermans.org