Anne-Mie Havermanskunsthistorica

Funerair Onderzoek

 

Het wordt helemaal interessant indien het onderzoek, zoals in dit geval, wordt gekoppeld aan een landschappelijk vooronderzoek door een landschapsarchitect.

 

De verzamelde gegevens vormen de basis om een toekomstbeeld te kunnen schetsen. Een landschapsarchitect zal op basis van het (kunst)historisch en landschappelijk onderzoek, en de inventaris, een plan uitwerken voor heraanleg en beheer.

 

Een degelijk beheer van een begraafplaats is gebaseerd op kennis. Het onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de begraafplaats als geheel en de grondige inventarisatie van individuele graftekens dragen daartoe bij. Dan wordt duidelijk waar er accenten kunnen gelegd worden, welke structuren er best geaccentueerd zouden worden, welke graven diepergaand onderzoek verdienen voor eventuele erkenning als monument en/of welke dringend nood hebben aan onderhoud, conservatie of restauratie. Het is de basis voor ontsluiting (rondleidingen, publicaties, website, informatiepanelen, digitale rondleiding via QR-Code) en vergroot op die manier het respect voor het funerair erfgoed.

Copyright © 26/10/2016 info@annemiehavermans.org